Zevun s.r.o

Politika jakosti

  1. Zajišťovat dopravu krmných surovin a potravin dle požadavků zákazníků s ohledem na zdravotní nezávadnost a bezpečnost produktů, dále dle požadavků zavedených systémů GMP+ B4.
  2. Provádět průzkum trhu tak, aby získané informace poskytovaly společnosti obchodní atraktivnost pro zákazníky a umožnily obstát v tvrdém konkurenčním prostředí.
  3. Prověřovat možnosti rozšíření sortimentu služeb za účelem udržení spokojených zákazníků.
  1. Ve všech činnostech zajišťovat požadavky legislativních předpisů ČR a EU, popř. zemí vývozu včetně zajištění zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti (udržitelnosti) přepravovaných produktů.
  1. Vytvořit odpovídající pracovní podmínky, zajišťovat potřebnou kvalifikaci, motivovat zaměstnance a tím vytvořit předpoklad pro zabezpečení neustálého zlepšování při zajišťování požadavků zákazníků.
  1. Věnovat pozornost interní a externí komunikaci.
  1. Veškeré činnosti provádět tak, aby byly respektovány všechny zásady ochrany životního prostředí.
  1. Promítat do svých činností etické aspekty.

Vedení společnosti se zavazuje k vytvoření předpokladů a zdrojů pro naplňování Politiky jakosti a pro neustálé zlepšování fungování systému managementu kvality.

Ze strany zaměstnanců očekává dodržování stanovených pravidel, převzetí osobní odpovědnosti za jakost vykonávaných činností a iniciativu při zlepšování procesů.